Bekijk hier alle veranderingen van het basispakket in 2019

Zorgpremies in 2019

Het kabinet gaat er van uit dat de zorgpremie met 124 euro per verzekerde omhoog gaat in 2019. De stijging van 124 euro per jaar betekent een stijging van 10 euro per maand dat je extra kwijt bent aan je zorgverzekering. Deze stijging komt door de economische groei en de toenemende zorgkosten.

Zorgtoeslag 2019

Omdat de zorgpremies stijgen zal de zorgtoeslag in 2019 door het kabinet verhoogd worden om de hogere zorgpremie te compenseren. De zorgtoeslag zal voor alleenstaanden met 94 euro verhoogd worden. Dat betekent dat de maximale zorgtoeslag stijgt naar 1233 euro. De maximale zorgtoeslag voor meerpersoonshuishouden stijgt naar 2402 euro, dat is een stijging van 281 euro.

Eigen Risico 2019

In 2019 blijft het eigen risico op 385 euro staan. Dit is door het kabinet afgesproken en zal tot 2021 zo blijven staan. Doordat het eigen risico niet omhoog gaat leidt dit tot hogere zorgpremies.

Maximum eigen bijdrage geneesmiddelen

In 2019 zal er een maximum bedrag komen voor de eigen bijdrage van geneesmiddelen. Het maximum bedrag voor eigen bijdrage zal 250 euro zijn. Omdat er voorheen geen grens was bij het maximum bedrag voor geneesmiddelen moesten sommige mensen veel geld betalen voor benodigde geneesmiddelen.

Vergoeding Paracetamol verdwijnt

De vergoeding van zware paracetamol(1000 mg) zal in 2019 niet meer vergoed worden uit de basisverzekering. Door het niet meer vergoeden van de zware paracetamol levert dat de schatkist jaarlijks zo’n 20 miljoen euro. Ook vitamines en mineralen worden geschrapt uit het basispakket.

Benieuwd hoeveel geld je kan besparen op je zorgverzekering in 2019? Klik hier om je zorgverzekering te vergelijken.