De huisarts behandelt als eerste je psychische klachten. De hulp van de huisarts valt onder de basisverzekering. Je huisarts kan je doorverwijzen naar de Basis GGZ of gespecialiseerde GGZ. De Geestelijke Gezondheidszorg(GGZ) biedt hulp aan mensen met psychische problemen.

Basis GGZ

De Basis GGZ is voor mensen met lichte psychische problemen. Daarnaast worden mensen behandeld met stabiele chronische problematiek. De volgende behandelcomponenten kunnen plaatsvinden bij de basis ggz:
– Diagnostiek
– eHealth
– Consultatie van een specialist

Gespecialiseerde GGZ

De Gespecialiseerde GZZ is voor mensen met ernstige psychische problemen. Het kan hier gaan om zorg van een psycholoog of psychiater of een verblijf in een ggz-instelling.

Basisverzekering Psychologische zorg 2020

Heeft je zorgverzekeraar een zorgcontract met de psycholoog waar je word behandelt? Dan worden de kosten volledig vergoed met een basisverzekering. Indien dit niet zo is dan wordt er een gedeelte van de kosten vergoed door je zorgverzekeraar. Wil je precies weten hoeveel uw kosten vergoed worden? Neem dan contact op met je zorgverzekeraar.

Aanvullend Zorgverzekering Psychologische zorg 2020

Je kunt ervoor kiezen om een aanvullende zorgverzekering af te sluiten voor psychologische gezondheidszorg. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je zorg wat buiten de GGZ valt niet vergoed word, met aanvullende zorgverzekering kan dit wel vergoed worden.

In onderstaand overzicht vindt je alle vergoedingen en tarieven per zorgverzekeraar voor Psychologische zorg in 2020.