Heeft u pijn aan uw voeten, enkels, knieën, heupen of rug? Dan kan een podotherapeut het verhelpen. Podotherapeuten zijn specialisten in het verhelpen van voetklachten of klachten met houdings- en bewegingssystemen.

Basisverzekering Podotherapie

Vanuit de basisverzekering wordt podotherapie bij uitzonderingen vergoed. Podotherapie wordt vanuit de basisverzekering vergoed als je medische noodzakelijke voetzorg nodig hebt omdat je diabetes mellitus hebt aan onderstaande punten voldoet:
– Risico op het krijgen van wonden
– Zorgprofiel en individueel behandelplan door een podotherapeut vastgesteld.
De podotherapeut kan er voor kiezen om een pedicure in te schakelen. De pedicure declareert bij de podotherapeut. Deze zorg kan als ketenzorg geleverd worden vanuit de basisverzekering, in samenwerking met de zorgverzekeraar, zorgverleners en huisart. Dan hoeft er geen eigen risico te worden betaald.

De overige voetzorg wordt niet door de basisverzekering vergoed.

Aanvullende verzekering Podotherapie

U kunt hieronder alle aanvullende zorgverzekeringen vinden per zorgverzekeraar op het gebied van podotherapie. Er zijn een aantal zorgverzekeraar waar de vergoeding voor steunzolen of andere voethulpmiddelen samenvalt met podotherapie. Ook valt bij enkele zorgaanbieders de vergoeding van voetzorg door een pedicure samen met podotherapie.

In onderstaand overzicht vindt je alle vergoedingen en tarieven per zorgverzekeraar voor Podotherapie in 2020.