Voor de basisverzekering bestaat er een uniforme informatiekaart die in 2016 is geïntroduceerd. Op deze kaart werden alle voorwaarden en prijzen van zorgverzekeringen gecommuniceerd naar de consument. Zorgverzekeraars zullen dit najaar een informatiekaart introduceren voor de aanvullende zorgverzekering.

De informatiekaart moet meer inzicht geven in de verschillende dekkingen waardoor verzekerden makkelijker voor een aanvullende zorgverzekering kunnen kiezen. Op alle kaarten zal op dezelfde manier de informatie worden gepresenteerd. Er zullen gestandaardiseerde teksten op de kaart staan en de vormgeving is bij elke zorgverzekeraar gelijk.

Staatssecretaris Martin van Rijn gaf eerder dit jaar aan dat er in het afgelopen overstapseizoen(November tot December in 2016) er duidelijker gecommuniceerd had moeten worden over de prijzen en voorwaarden van zorgverzekeringen door zorgverzekeraars.

De informatiekaarten voor de basisverzekering die geïntroduceerd waren in 2016 kunnen een bijdrage hebben geleverd aan de informatie die consumenten ontvingen maar er is enige onduidelijkheid of de kaarten in praktijk gebruikt zijn.